Mediation navigatie menu
Informatie Marcel Meinsma

Voorwaarden

In de door mij geboden begeleiding zet ik al mijn kennis en ervaring in om de deelnemer zo optimaal mogelijk van dienst te zijn. Daarbij komt dat de methodiek waarmee ik werk erop gericht is u tot uw eigen antwoorden en oplossingen te laten komen. Door gerichte vragen aan u te stellen trekt u uiteindelijk op basis van uw eigen (verdiepte en verbrede) inzichten uw conclusies. Mocht er ondanks mijn deskundige begeleiding een eventuele schade, direct of indirect, of problemen ontstaan die voortvloeien uit de online coaching, dan ben ik hiervoor niet aansprakelijk.

Mijn begeleiding vervangt nooit het medisch advies van een arts of medisch specialist. Mijn adviezen en begeleiding zijn niet bedoeld als vervanging van welke reguliere behandeling dan ook. Het beoogd u een structuur aan te reiken waarmee u uw eigen besluiten neemt, besluiten die bij u passen. Als u onder behandeling bent of bent geweest van een psychiater, psycholoog of welke andere professionele hulpverlener dan ook, of gebruik je medicatie voor je psychische gesteldheid, laat me dit dan weten.

De aan mij verstrekte vertrouwelijk informatie zal ik als dusdanig beschouwen. Derden worden nooit geïnformeerd over hetgeen besproken of geschreven is.

Ook vrijwaar je mij tegen alle mogelijke schade, vorderingen en aanspraken door derden, die kunnen voortvloeien uit de onvolledigheid of onjuistheid van de informatie die je verstrekt en uit de eventuele contacten en overeenkomsten met derden die voort kunnen vloeien uit de online contacten die je met mij hebt.

Voorwaarden - Disclaimer »
© Marcel Meinsma Mediation 2006 - 2016
css - xhtml - rss