Mediation navigatie menu
Informatie Marcel Meinsma

Trainingen - Sollicitatie, sociale vaardigheid en tuimbuilding

Sollicitatietraining

Belangrijk kenmerk voor onze manier van werken is dat we ons aansluiten bij de persoon. Hierbij onderzoeken we welk netwerk er is, welke ingangen er zijn en hoe je je persoonlijke netwerk gericht op zoek kunt laten gaan naar de baan die je zoekt.

Tijdens onze training komen de volgende onderdelen aan bod:
  1. Opstellen sollicitatiebrief.
  2. Opmaak curriculum vitae.
  3. Persoonlijke presentatie tijdens sollicitatiegesprekken.

Voor het opstellen van de sollicitatiebrief en de opmaak van je cv, maken we gebruik van het kernkwaliteitenspel. Hierdoor krijg je inzicht in de samenhang tussen jouw kwaliteiten, valkuilen, allergieën en uitdagingen. De informatie die hieruit voortkomt, gebruiken we om tot een goede brief te komen. Bij voorkeur richten we ons op een concrete vacature die we vooraf samen analyseren. Wat is het voor soort bedrijf, welke cultuur heerst er, hoe kun je je een goed beeld vormen van het bedrijf, van de afdeling en van de functie. En hoe pas jij in dat plaatje? Wat heb jij dit bedrijf te bieden?

Sociale vaardigheidstraining

Bij conflictsituaties op de werkvloer brengen wij de situatie in kaart. Door te kijken hoe jij primair reageert op gebeurtenissen krijg je inzicht in eigen handelen, de persoonlijke doelen, je grenzen en veiligheid. Sociale vaardigheidstraining leert je hoe te handelen om problemen op te lossen.

Wat te doen met je kennis met betrekking tot intentionaliteit?
  1. Bij niet helder formuleren van je persoonlijke doelen ben je manipuleerbaar.
  2. Bij het niet prijs geven van je grenzen loop je het risico beschadigd te worden.
  3. Het niet staan voor je veiligheid kan leiden tot onderpresteren of geraakt worden.

Teambuilding

Ieder team heeft kwaliteiten. Hoe kun je elkaar als team versterken, waar vullen kwaliteiten elkaar aan? Zodra helder is wat er goed gaat en wat gezamenlijke gezien wordt als waardevol, dan weet je op welke fundamenten je kunt bouwen!

Trainingen - Voorwaarden »
© Marcel Meinsma Mediation 2006 - 2016
css - xhtml - rss