Mediation navigatie menu
Informatie Marcel Meinsma

Mediation - De methode van het mediërend leren.

Als mediator werken wij volgens de methode van het mediërend leren. Mediërend leren is niet alleen een methode van wisselwerking maar ook een mensvisie. Hierdoor kun je mediërend leren toepassen op vele terreinen. Vanuit mediërend leren wordt van de mediator gevergd, dat er een voortdurende bespiegelende of nadenkende houding over je ontwikkeling en die van die de ander is. Hieronder een impressie van alle vaardigheden, inzet, kennis, verantwoordelijkheden en kwaliteiten van een mediator volgens mediërend leren.

In onze cultuur is de gangbare betekenis rond mediation algemeen een andere, namelijk die van een bemiddelaar bij conflicten waarbij emoties hoog oplopen kunnen lopen. Met als gevolg, dat met elkaar praten en naar elkaar luisteren, vaak niet meer mogelijk is; het conflict lijkt onoplosbaar. Dit kan worden doorbroken door het inschakelen van een mediator, een onafhankelijke bemiddelaar.

Ook op dit vlak kunnen wij een rol van betekenis spelen al zal het uitgangspunt zijn partijen op basis van wat er nog goed is weer bij elkaar te brengen. Kortom de intentie van de partijen is om te werken aan een oplossing van de problemen waar zij voor staan, waarbij het vertrouwen er is dat men er met behulp van een onafhankelijke derde uit kan komen.

Hieronder een afbeelding waaruit af te leiden is wat de aspecten zijn rondom het vak mediator:

Mediator, een vak apart.

Neem gerust contact op en ontdek of een mediator ook voor u deuren kan openen!

Mediation, bemiddeling - Online coaching »
© Marcel Meinsma Mediation 2006 - 2016
css - xhtml - rss