Mediation navigatie menu
Informatie Marcel Meinsma

Loopbaanbegeleiding - Ondersteuning bij het vinden van een andere werkplek

Dreigt u uw baan te verliezen, biedt uw huidige werk niet meer dezelfde voldoening als voorheen, of bent u toe aan een volgende stap in uw loopbaan?

Wanneer blijkt dat het niet mogelijk is om binnen de eigen organisatie te re-integreren geef ik ondersteuning bij het vinden van een andere werkplek voor uw werknemer!

Detachering personeel
De mogelijkheid bestaat om een begeleider/coach voor enkele dagdelen in de week te detacheren om intern één van de onderstaande producten te helpen implementeren in de organisatie. Daarbij kan het in een beginfase goed werken als op gezette tijden iemand op de werkvloer aanspreekbaar is en die gedurende de dag kan begeleiden/coachen.

Loopbaanbegeleiding met de bijbehorende activiteiten
Begeleiding bij langdurig ziekteverzuim, Wet Poortwachter. Begeleiden van functioneringsgesprekken en beoordelingsgesprekken. Begeleiden sollicitatieprocedure werkgever. Herplaatsing/outplacement. De behoefte aan begeleiding binnen de loopbaan kan per situatie verschillen.

Langdurig ziekteverzuim
Rondom de begeleiding van langdurig ziekteverzuim wordt er veel van een werkgever verwacht. Ik begeleid het traject van terugkeer in het arbeidsproces. De volgende vraagstukken spelen daarbij een belangrijke rol: is het mogelijk om terug te keren in de huidige functie, eventueel met aanpassingen? Welke andere functie binnen de organisatie biedt een mogelijkheid als de werknemer niet kan terugkeren naar zijn eigen functie? Wanneer blijkt dat het niet mogelijk is om binnen de eigen organisatie te re-ntegreren bied ik ondersteuning bij het vinden van een andere plek voor uw werknemer.

Functionerings- en beoordelingsgesprekken
Binnen een goed personeelsbeleid spelen functioneringsgesprekken en beoordelingsgesprekken een belangrijke rol. Functionerings- en beoordelingsgesprekken dragen bij aan een goede relatie tussen werkgever en werknemer en zorgen dat de wederzijdse belangen en verwachtingen helder zijn. Door de gesprekken periodiek te voeren in een voor beide partijen veilige en open sfeer, krijgen alle partijen de benodigde informatie waarmee zij actief en doelgericht de samenwerking kunnen optimaliseren.

Begeleiden sollicitatieprocedure werkgever
Bij het begeleiden van de sollicitatieprocedure wordt een functieprofiel opgesteld. Daarbij komen de volgende vragen aan bod: welke karaktereigenschappen passen bij de organisatie en specifiek binnen het team? Wat is de teamrol die ingevuld dient te worden en wat zijn de selectiecriteria? Vervolgens stel ik de vacature op en bepaal wat het beste wervingskanaal is.

Op basis van de criteria kunnen er in de gesprekken gerichte vragen gesteld worden en kunnen kandidaten beter, objectiever, met elkaar worden vergeleken. Zo vergroot men de kans dat de juiste kandidaat herkend wordt. Bovendien leert men de mensen die afvallen een gemotiveerde afwijzingsbrief te sturen, waar zij bij een volgende sollicitatie hun voordeel mee kunnen doen.

Outplacement/herplaatsing werknemer
Terugkeer in het arbeidsproces. Indien een werknemer niet meer kan functioneren binnen zijn huidige functie wordt er een andere passende baan gezocht. In eerste instantie onderzoek ik de mogelijkheid om binnen het bedrijf te herplaatsen. Maar mocht dit niet mogelijk zijn dan ga ik op zoek naar een passende functie bij een andere werkgever.

Loopbaanbegeleiding - Mediation, bemiddeling »
© Marcel Meinsma Mediation 2006 - 2016
css - xhtml - rss