Mediation navigatie menu
Informatie Marcel Meinsma

Leerlingbegeleiding basis - Zorgen dat de gang naar school (weer) plezierig wordt

Iedereen in Nederland moet van zijn 5e tot zijn 18e verjaardag naar school; Nederland kent een leerplicht. Dit is wettelijk vastgelegd en zorgt ervoor dat iedereen gelijke kansen heeft op een opleiding. Dat wil niet zeggen dat school, studie of opleiding altijd vlekkeloos verloopt.

Ben je leerling of student? En zijn onderstaande vragen voor jou herkenbaar: Of bent u ouder van een leerling of student en merkt u dat op bovenstaande vragen geen antwoorden of oplossingen worden gevonden?

Dan kan een professional helpen om op zoek te gaan naar antwoorden en oplossingen. Wij gaan in gesprek met de leerling, de ouder en school, om zo te komen tot een samenwerking die ervoor zorg draagt dat de gang naar school (weer) plezierig wordt.

Onze producten:

Binnen onze methode van het mediërend leren, maken wij gebruik van de volgende instrumenten:

Marcel Meinsma Mediation maakt deel uit van het netwerk Ouders en Onderwijs Twente (www.oudersenonderwijstwente.nl). Dit heeft als voordeel dat er rondom onderwijs de nodige wetskennis aanwezig is en er de nodige adviezen kunnen worden gegeven.

Leerlingbegeleiding HBO - Leerlingbegeleiding basis »
© Marcel Meinsma Mediation 2006 - 2016
css - xhtml - rss