Mediation navigatie menu
Informatie Marcel Meinsma

Marcel Meinsma Mediation - Oplossen van onduidelijkheid in de communicatie

Wij verstaan onder mediation 'het oplossen van onduidelijkheid in de communicatie tussen de partijen zelf, onder leiding van een onafhankelijke derde'.
Door gebruikmaking van een specifieke activerende interactiestijl (mediërend lesgeven/begeleiden) tracht de mediator de cognitieve en sociaal emotionele groeimogelijkheden van de deelnemer(s) positief te beïnvloeden. De mediator kan bewust de (interactieve) mediatiekenmerken en de cognitieve functies inzetten in het leermoment om double loop leren bij deelnemers te bereiken, gericht op transfer naar andere leefgebieden, of naar algemeen functioneren in de maatschappij. De deelnemer wordt aan het denken gezet door interactie met de mediator, vanuit het gedachtegoed van de Structurele Cognitieve Modificatie en Mediërend Leren. Hierbij maakt de mediator per definitie gebruik van de zone van de naaste ontwikkeling.

Mediation kan onder andere worden ingezet bij:

Uitgangspunten van mediatie

Marcel Meinsma Mediation - Mobiele website »
© Marcel Meinsma Mediation 2006 - 2016
css - xhtml - rss